Elinkeino-maaseutupäällikkönä Savukoskella

Porotalousyrittäjänä kannuksensa hankkinut Pinja Siivola neuvoo yrittäjiä Savukoskella esimerkiksi yrityksen perustamisen ja rahoituksen kanssa. Lue lisää yrittäjyydestä pienessä kunnassa, jolla on suuri paikka kaikkien savukoskelaisten sydämissä.

Yrittäjyys on jokaisen kunnan tärkein voimavara

“Tein opiskeluaikoinani erikoistumisharjoittelun silloisen maaseutusihteerin mukana myös Savukosken kunnassa ja muistan edelleen, kun hän sanoi minulle, että elinkeinopuolella työnsarkaa on loputtomasti – siinä hän oli täysin oikeassa.” Näin kuvailee Savukosken kunnan elinkeino-maaseutupäällikkö Pinja Siivola ensi kosketustaan elinkeinotyöhön. Porotalousyrittäjän tie kulki osaksi elinkeinotiimiä viransijaisuuden kautta. “Toimialaani kuuluvat yrittäjien neuvonnan lisäksi työllisyyspalveluiden esihenkilötyö sekä erilaiset hankkeet.”

Siivola arvostaa työnsä monipuolisuutta ja vaihtelevuutta. “Koskaan ei tiedä astuessa toimiston ovesta sisälle, että mitä päivä tuo tullessaan. On ollut päiviä, jolloin istutaan kahdeksasta neljään palavereissa, kun taas seuraavana päivänä tehdään kahdeksasta neljään petovahinkotarkistuksia metsän siimeksessä.” Savukoskelle hän toivoo lisää yrittäjiä, koska yrittäjyys on jokaisen kunnan tärkein voimavara. “Täällä on jo monenlaista yrittäjyyttä, mutta edelleen suhtaudumme avoimin mielin uusiin yrityksiin!”

“Rohkea, innovatiivinen henkilö, jolla on uskallusta heittäytyä tuntemattomaan.”

– Pinja Siivola yrittäjälle tärkeistä ominaisuuksista

Yrittäjäiltoja, messuja ja aluemarkkinointia

Entä miten Savukoski auttaa yrittäjiä käytännössä? “Kunnassa on järjestetty yrittäjäiltoja, joihin kokoonnutaan keskustelemaan ajankohtaisista asioista”, Siivola valottaa. “Lisäksi tiedotamme paikallisia yrittäjiä erilaisista tapahtumista ja koulutuksista Facebookissa olevassa ryhmässä. Olemme järjestäneet “Osta paikalliselta” -päivän sekä kässämessut, jossa paikalliset käsityöläiset myyvät tuotteitaan. Myös koko kylän pikkujoulujen yhteydessä järjestettävät joulumyyjäiset tarjoavat ilmoittautuneille tilaisuuden tuotteiden myyntiin.”

Viime aikojen poikkeukselliset olot ovat tuoneet haasteita pitkän tähtäimen kehitystyöhön. “Nyt erityisesti koronan vaikeuttamien vuosien jälkeen haluamme boostata matkailua ja markkinoida upeita erämaa-kohteitamme ja monipuolisia majoitusvaihtoehtoja”, kertoo Siivola intoa täynnä. Ihmistyypistä, joka sopisi yrittäjäksi Savukoskelle, hänellä on selkeä näkemys: “Rohkea, innovatiivinen henkilö, jolla on uskallusta heittäytyä tuntemattomaan. Tänne ovat kaikki tervetulleita, joita kiinnostaa yrittäjyys pienessä Itä-Lapin kunnassa.”

Reija Aaltonen
Vs. elinkeino-maaseutupäällikkö

Puh. +358 40 736 8323
reija.aaltonen@savukoski.fi


Ota yhteyttä

Lähetä viesti lomakkeen kautta tai ole yhteydessä puhelimitse.

Yritysneuvoja
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Itä-Lapin kuntayhtymä, Yrittäjien Itä-Lappi -hanke

Yhteystiedot

Puh. 044 236 5768
maria.kiviniemi@italappi.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Maria Kiviniemi
044 236 5768
maria.kiviniemi@italappi.fi

2. Rekisteröidyt

 • Itä-Lapissa toimivat yritykset

3. Yritysrekisterin käyttötarkoitus

Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeen yritysrekistereihin tallennettuja yrityksien yhteystietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yritysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Y-tunnus
 • Kotipaikkakunta
 • Käyntisoite
 • Postisoite
 • Kieli
 • Yritysmuoto
 • Yrityksen www sivu osoite, mikäli yrityksellä sellainen on.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen maria.kiviniemi@italappi.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme yritystiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa yritystietojen käsittelyä, mikäli kokee, että yritystietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva yritystietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme yritystietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yritystietoja kerätään yritykseltä itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeen ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Yritystietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
 maria.kiviniemi@italappi.fi.

9. Yritystietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät yritystietoja. Voimme myös ulkoistaa yritystietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Yritystietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.