Matkailuyhdistykset

Matkailun alueorganisaatiot ovat alueen matkailun yhteistyöelimiä, joiden kautta hoidetaan mm. alueen yhteismarkkinointia. Matkailun alueorganisaatioiden jäseninä on varsinaisten matkailuyritysten lisäksi usein myös esimerkiksi vähittäiskauppa- ja kuljetusalan yrityksiä. Tutustu Itä-Lapin matkailun alueorganisaatioihin ja lähde mukaan oman alueesi matkailuyhdistyksen  toimintaan.

Matkalle Sallaan ry

Matkalle Sallaan ry on Sallan alueella toimivien yritysten oma matkailun alueorganisaatio. Yhdistyksessä on 35 jäsenyritystä  ja se hoitaa mm. alueen yhteismarkkinointia kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla, matkailuneuvontaa, matkailun edunvalvontaa sekä osallistuu tiiviisti matkailun kehittämistoimenpiteisiin yhteistyössä Sallan kunnan kanssa. Matkailuyhdistyksen jäsenet saavat näkyvyyttä esimerkiksi alueen nettisivustolla, viikko-ohjelmassa, messuilla tai vaikkapa kansainvälisten matkanjärjestäjävierailuiden yhteydessä sekä pääsevät osallistumaan halutessaan alueen matkailua koskevaan päätöksentekoon.  Matkalle Sallaan ry on sitoutunut vahvasti myös kestävän matkailun kehittämiseen alueella.

Lue lisää ja liity jäseneksi

Ota yhteyttä:

tourist.info@salla.fi

puh. 0400 269 838

Kemijärven Matkailu ry.

Kemijärven Matkailu ry on Kemijärvellä matkailua edistävä yhdistys, jossa on 41 jäsenyritystä.

Yhdistykseen kuuluu Kemijärven matkailualueella toimivia matkailu- ja matkailua tukevia yrityksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Kemijärven, Suomun ja Itä-Lapin muilla matkailualueilla
toimivien yritysten yleisiä ja yhteisiä matkailuelinkeinoon liittyviä etuja sekä edistää yhteistoimintaa
alueella, lisätä alueen kansallista ja kansainvälistä vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta
matkailualueena sekä valvoa alueen matkailu- sekä kaupan ja palveluelinkeinoja harjoittavien
yritysten yhteisiä matkailuelinkeinoon liittyviä etuja. Yhdistys toimii yhteistyössä Kemijärven kaupungin ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Matkailuyhdistyksen jäsenet saavat näkyvyyttä Visit Kemijärven sivustolla, esitteissä, messuilla, matkailun some – kanavissa, kansainvälisillä matkanjärjestäjävierailuilla sekä osallistumalla eri matkailun kehittämishankkeisiin ja niihin koskeviin päätöksentekoihin.

Lue lisää ja liity jäseneksi

Ota yhteyttä:

info.visit@kemijarvi.fi
puh. 040 189 2050

Posion matkailuyhdistys

Posion matkailuyhdistys on perustettu 2005. Yhdistys toimii alueen yritysten sekä kunnan yhteistyöelimenä  sekä vastaa Posion matkailumarkkinoinnista. Yhdistykseen kuuluu 42 jäsenyritystä.

Yhdistys ylläpitää Posiolapland.com matkailusivustoa ja muuta
matkailuinformaatiota mm. @posiolapland sometilejä. Yhdistys toimii Posion edustajana muissa matkailuorganisaatioissa ja huolehtii yhdessä kunnan kanssa messu- ja markkinointitapahtumajärjestelyistä sekä markkinointimateriaalien suunnittelusta ja painatuksesta.

Matkailuyhdistyksen jäsenet saavat näkyvyyttä Posiolapland sivustolla, esitteissä, messuilla, matkailun some – kanavissa, kansainvälisillä matkanjärjestäjävierailuilla sekä osallistumalla eri matkailun kehittämishankkeisiin ja niihin koskeviin päätöksentekoihin.

Jäseneksi haluava voi jättää vapaamuotoisen hakemuksen
matkailuyhdistys@posiolapland.com
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus.

Ota yhteyttä:

Turo Murtovaara
Toiminnanjohtaja
+358447674218
turo.murtovaara@posiolapland.com