Tarjouspyynnöt

Kuntien hankintoja, jotka jäävät alle kansallisen kynnysarvon, eli alle 60 000e, kutsutaan pienhankinnoiksi. Alueen kunnat ostavat mielellään tuotteita ja palveluita paikallisilta yrittäjiltä.

Kurkkaa linkeistä avoimet tarjouspyynnöt!

Heräsikö kysyttävää?
Ota yhteyttä kuntien
työntekijöihin!

Ota yhteyttä

Kohti kestäviä hankintoja -hanke: KKH-projektin kokonaistavoite on tukea liiketoiminnan ja yhteisöjen kestävää kehitystä Lapin alueella. Hankkeessa kehitetään verkossa toimiva työkalu, jolla tuetaan kestävien hankintojen tekemistä Lapin alueella. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti omavaraisuuden lisäämistä hyödyntämällä mahdollisimman paljon lähialueella tuotettuja hyödykkeitä, jolloin hankintojen hyvät taloudelliset vaikutukset jäävät alueelle ja hankintojen ekologista jalanjälkeä saadaan minimoitua.

Kohti kestäviä hankintoja (KKH) on Lapin liiton rahoittama EAKR-hanke, jota koordinoi Lapin Ammattikorkeakoulu. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Mika Uitto

p. 040 674 8616
mika.uitto@lapinamk.fi

https://kestavalappi.fi/