Elinkeinotiimin työstä Posiolla

Pentik on tuonut Posiolle paljon mainetta maailmalla. Millainen kunta on Posio elää ja yrittää? 

Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun

Millaista on elinkeinotiimin toiminta Posiolla? Asiaa valottaa elinvoimajohtaja:

“Meillä on täällä asiantunteva ja aikaansaava tiimi, johon kuuluu lisäkseni kehittämispäällikkö, viestintäpäällikkö, matkailukoordinaattori sekä JobBoost-hankkeen some-osaaja. Posio on satsannut hyvin elinkeinopalveluihin ja meillä on kunnan kokoon nähden tosi hyvät resurssit kehittää kunnan elinvoimaa. Lisäksi kunnanjohtaja ja päättäjät tukevat työtämme.

Omaan työhöni kuuluu elinkeinotiimin johtamisen ja kunnan kehittämistoiminnan tukemisen lisäksi alkavien ja toimintaansa kehittävien yritysten neuvonta. Työhön sisältyy muun muassa kannattavuuslaskelmien ja talousarvioiden tekoa sekä yritysrahoituksen ja eri tukimuotojen kartoittamista.”

Kunnanjohtaja Pekka Jääskön mielestä Posio tarjoaa kaikki mahdollisuudet yrittämiseen. “Logistisesti sijainti on hyvä. Lähin lentokenttä sijaitsee Kuusamossa ja junalla pääsee Rovaniemeen ja Kemijärvelle, mistä loppumatkan voi tehdä autolla.” Jääskö korostaa myös nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia yrityksille. “Ouran kaltaisen yrityksen olisi aivan hyvin voinut perustaa Posiolle. Pentik on hyvä esimerkki kasvun hakemisesta täältä kansainvälisesti. Verkkokaupan merkitys on tässä avainasemassa.”

“Pentik on hyvä esimerkki kasvun hakemisesta täältä kansainvälisesti.”

– Kunnanjohtaja Pekka Jääskö Posion potentiaalista

Yhteistyön merkitys tulee vain kasvamaan

Posiolla kunnan elinkeinopalvelut auttavat yrittäjää monin tavoin, aina yrityksen käynnistämisestä tilaratkaisuihin ja kasvuun liittyviin haasteisiin. “Logistisesti Posio on myös helpoin paikka koota verkosto tueksi tällä alueella”, huomauttaa Jääskö. Itä-Lapin kuntayhtymän merkityksen Jääskö näkee oppimispaikkana. “Kuntayhtymä tarjoaa Itä-Lapin kunnille tilaisuuden oppia toistensa käytännöistä”,  “Haasteena on yrittäjien entistä parempi osallistaminen. Kuntatason kehittämistoimet tavoittavat yrittäjät helpommin – eri kunnissa on erilaiset elinkeinorakenteet.”

Yhteistyön merkitys korostui koronakriisissä. “Teimme tiivistä yhteistyötä yritysten kontaktoinnissa ja auttamisessa”, kertoo Jääskö. “Tulevaisuudessa yhteistyösuhteiden merkitys vain kasvaa. Esimerkiksi oppilaitoksilla on tärkeä rooli osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvien haasteiden ratkaisussa. Lapin yliopisto, Redu, Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulut ovat meille isoja ja hyviä kumppaneita.”

Yrittämisestä kiinnostuneita kunnanjohtaja rohkaisee ajattelemaan isosti. “Posiolla on tosi paljon mahdollisuuksia niin yksittäisille toiminimiyrittäjille kuin isommillekin toimijoille. Ja kun valokuitu lähtee leviämään, niin mahdollisuudet vain kasvavat. Posio itsessään ei ole se markkina-alue, vaan täältä voi ponnistaa ja myydä Suomeen ja maailmalle, vaikka posiolaisiakin palvelevat yritykset ovat meille tärkeitä. Tilaa on kaikille. Esimerkiksi elintarvikesektorilla on ollut mukavia onnistumisia viime aikoina.”

Eeva Erkinjuntti
Elinkeinopäällikkö

Puh. +358 40 8012 205

eeva.erkinjuntti@posio.fi


Ota yhteyttä

Lähetä viesti lomakkeen kautta tai ole yhteydessä puhelimitse.

Yritysneuvoja
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Itä-Lapin kuntayhtymä, Yrittäjien Itä-Lappi -hanke

Yhteystiedot

Puh. 044 236 5768
maria.kiviniemi@italappi.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Maria Kiviniemi
044 236 5768
maria.kiviniemi@italappi.fi

2. Rekisteröidyt

 • Itä-Lapissa toimivat yritykset

3. Yritysrekisterin käyttötarkoitus

Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeen yritysrekistereihin tallennettuja yrityksien yhteystietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yritysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Y-tunnus
 • Kotipaikkakunta
 • Käyntisoite
 • Postisoite
 • Kieli
 • Yritysmuoto
 • Yrityksen www sivu osoite, mikäli yrityksellä sellainen on.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen maria.kiviniemi@italappi.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme yritystiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa yritystietojen käsittelyä, mikäli kokee, että yritystietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva yritystietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme yritystietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yritystietoja kerätään yritykseltä itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeen ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Yritystietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
 maria.kiviniemi@italappi.fi.

9. Yritystietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät yritystietoja. Voimme myös ulkoistaa yritystietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Yritystietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.