Elinkeinotiimin työstä Posiolla

Pentik on tuonut Posiolle paljon mainetta maailmalla. Millainen kunta on Posio elää ja yrittää? 

Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia kasvuun

Millaista on elinkeinotiimin toiminta Posiolla? Asiaa valottaa elinvoimajohtaja:

“Meillä on täällä asiantunteva ja aikaansaava tiimi, johon kuuluu lisäkseni kehittämispäällikkö, viestintäpäällikkö, matkailukoordinaattori sekä JobBoost-hankkeen some-osaaja. Posio on satsannut hyvin elinkeinopalveluihin ja meillä on kunnan kokoon nähden tosi hyvät resurssit kehittää kunnan elinvoimaa. Lisäksi kunnanjohtaja ja päättäjät tukevat työtämme.

Omaan työhöni kuuluu elinkeinotiimin johtamisen ja kunnan kehittämistoiminnan tukemisen lisäksi alkavien ja toimintaansa kehittävien yritysten neuvonta. Työhön sisältyy muun muassa kannattavuuslaskelmien ja talousarvioiden tekoa sekä yritysrahoituksen ja eri tukimuotojen kartoittamista.”

Kunnanjohtaja Pekka Jääskön mielestä Posio tarjoaa kaikki mahdollisuudet yrittämiseen. “Logistisesti sijainti on hyvä. Lähin lentokenttä sijaitsee Kuusamossa ja junalla pääsee Rovaniemeen ja Kemijärvelle, mistä loppumatkan voi tehdä autolla.” Jääskö korostaa myös nykyteknologian tarjoamia mahdollisuuksia yrityksille. “Ouran kaltaisen yrityksen olisi aivan hyvin voinut perustaa Posiolle. Pentik on hyvä esimerkki kasvun hakemisesta täältä kansainvälisesti. Verkkokaupan merkitys on tässä avainasemassa.”

“Pentik on hyvä esimerkki kasvun hakemisesta täältä kansainvälisesti.”

– Kunnanjohtaja Pekka Jääskö Posion potentiaalista

Yhteistyön merkitys tulee vain kasvamaan

Posiolla kunnan elinkeinopalvelut auttavat yrittäjää monin tavoin, aina yrityksen käynnistämisestä tilaratkaisuihin ja kasvuun liittyviin haasteisiin. “Logistisesti Posio on myös helpoin paikka koota verkosto tueksi tällä alueella”, huomauttaa Jääskö. Itä-Lapin kuntayhtymän merkityksen Jääskö näkee oppimispaikkana. “Kuntayhtymä tarjoaa Itä-Lapin kunnille tilaisuuden oppia toistensa käytännöistä”,  “Haasteena on yrittäjien entistä parempi osallistaminen. Kuntatason kehittämistoimet tavoittavat yrittäjät helpommin – eri kunnissa on erilaiset elinkeinorakenteet.”

Yhteistyön merkitys korostui koronakriisissä. “Teimme tiivistä yhteistyötä yritysten kontaktoinnissa ja auttamisessa”, kertoo Jääskö. “Tulevaisuudessa yhteistyösuhteiden merkitys vain kasvaa. Esimerkiksi oppilaitoksilla on tärkeä rooli osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvien haasteiden ratkaisussa. Lapin yliopisto, Redu, Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulut ovat meille isoja ja hyviä kumppaneita.”

Yrittämisestä kiinnostuneita kunnanjohtaja rohkaisee ajattelemaan isosti. “Posiolla on tosi paljon mahdollisuuksia niin yksittäisille toiminimiyrittäjille kuin isommillekin toimijoille. Ja kun valokuitu lähtee leviämään, niin mahdollisuudet vain kasvavat. Posio itsessään ei ole se markkina-alue, vaan täältä voi ponnistaa ja myydä Suomeen ja maailmalle, vaikka posiolaisiakin palvelevat yritykset ovat meille tärkeitä. Tilaa on kaikille. Esimerkiksi elintarvikesektorilla on ollut mukavia onnistumisia viime aikoina.”

Eeva Erkinjuntti
Elinkeinopäällikkö

Puh. +358 40 8012 205

eeva.erkinjuntti@posio.fi


Ota yhteyttä

Lähetä viesti lomakkeen kautta tai ole yhteydessä puhelimitse.