Yritysasiantuntijana Sallassa

Sallassa uusi kansallispuisto tuo uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan. Näin ennakoi verohallinnon palveluksesta yritysneuvojaksi siirtynyt Risto Pöyliö. Yrittäjyydestä kiinnostuneille hänellä on selkeä viesti: jo pelkän ideanpoikasen kanssa kannattaa aktivoitua.

Verohallinnon palveluksesta yritysneuvojaksi Sallaan

Vuonna 2019 Risto Pöyliö näki ilmoituksen, jossa haettiin Sallaan yritysneuvojaa. “En noteerannut sitä tuolloin sen enempää. Parin kuukauden päästä paikka oli jälleen auki – ilmeisesti paikan hyväksynyt oli tullut toisiin aatoksiin. Tällä kertaa otin yhteyttä Erkki Parkkiseen, kysyin lisätietoja ja tulin lopulta valituksi”, Pöyliö kuvailee Sallaan vienyttä polkua. Pitkä, 35 vuoden ura verohallinnon palveluksessa valmisti häntä hyvin yritysasiantuntijaksi.
“Aiemmassa työssäni muun muassa henkilö-, maatalous- ja liiketoimintaverotukseen liittyvät asiat tulivat erittäin tutuiksi.”

Pöyliö kertoo työn painopisteen olevan erityisesti aloittavissa yrittäjissä, vaikka hän hoitaa muitakin yrittämiseen liittyviä asioita, joita ovat muun muassa yritystoiminnan kehittäminen ja laajentaminen, investoinnit sekä sukupolvenvaihdokset. “Ensimmäinen tapaaminen yrittäjän kanssa on aina yleisellä tasolla”, Pöyliö sanoo. “Pari viikkoa myöhemmin liiketoimintaan pureudutaan tarkemmin ja käydään läpi esiin nousseita kysymyksiä. Sitten siirrytään konkretiaan esimerkiksi kannattavuuslaskelmien muodossa.”

“Jos joku on pyöritellyt saunanlauteilla yritysideaa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä.”

– Risto Pöyliön viesti yrittäjyydestä kiinnostuneille

Uusi kansallispuisto tuo uusia mahdollisuuksia

Yrittämisessä Sallassa on Pöyliön mukaan paljon samaa kuin muuallakin maassa, vaikka erojakin on. “Uusi kansallispuisto tulee varmasti tuomaan uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan”, hän kertoo. “Salla on myös yllättävän kansainvälinen paikka. Matkailijoita täällä käy paljon esimerkiksi Englannista, Espanjasta ja muualta Euroopasta.” Yrittäjiä kunta auttaa paitsi yritysasiantuntijan avustuksella, mutta myös toimitilojen ja kaavoituksen kaltaisilla teknisen puolen asioilla.

Sallassa on Pöyliön mielestä paljon mahdollisuuksia, joita päästään kehittämään toden teolla korona-ajan jälkeen. “Pohjois-Sallassa on Tuntsan erämaa-alue, joka on todellinen hiomaton timantti. Etelä-Sallassa puolestaan sijaitsee WWF:n PAN Parks -sertifikaatilla palkittu Oulangan kansallispuisto. Liiketoiminta Sallassa painottuu matkailupuolelle, mutta meiltä löytyy myös paljon metsäpuolen urakoitsijoita. Jos saataisiin rautatie kuntoon Kemijärvi –Salla välille ja palautettua henkilöliikenne sille, niin se olisi kyllä iso juttu.”

“Jos joku on pyöritellyt saunanlauteilla yritysideaa, niin kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä”, Pöyliö kannustaa yrittäjyydestä kiinnostuneita. “Ei yritystä heti tarvitse olla perustamassa. Kun otat yhteyttä, niin voimme keskustella ideasta ja käydä läpi asioita. Katsotaan sitten, mihin se johtaa.” Sallasta ja sallalaisista Pöyliöllä on vain hyvää sanottavaa. “Ajatus itärajalla uinuvasta paikkakunnasta on väärä, täällä on vilkasta liiketoimintaa ja aktiivisia toimijoita niin yritys- kuin yhdistyspuolellakin. Sallalaiset ovat avoimia luonteeltaan ja tulevat rohkeasti juttusille.”

Risto Pöyliö
Yritysasiantuntija

Puh. +358 40 486 8819
risto.poylio@salla.fi


Ota yhteyttä

Lähetä viesti lomakkeen kautta tai ole yhteydessä puhelimitse.

Yritysneuvoja
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Itä-Lapin kuntayhtymä, Yrittäjien Itä-Lappi -hanke

Yhteystiedot

Puh. 044 236 5768
maria.kiviniemi@italappi.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Maria Kiviniemi
044 236 5768
maria.kiviniemi@italappi.fi

2. Rekisteröidyt

 • Itä-Lapissa toimivat yritykset

3. Yritysrekisterin käyttötarkoitus

Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeen yritysrekistereihin tallennettuja yrityksien yhteystietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yritysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Y-tunnus
 • Kotipaikkakunta
 • Käyntisoite
 • Postisoite
 • Kieli
 • Yritysmuoto
 • Yrityksen www sivu osoite, mikäli yrityksellä sellainen on.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen maria.kiviniemi@italappi.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme yritystiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa yritystietojen käsittelyä, mikäli kokee, että yritystietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva yritystietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme yritystietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yritystietoja kerätään yritykseltä itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeen ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Yritystietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
 maria.kiviniemi@italappi.fi.

9. Yritystietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät yritystietoja. Voimme myös ulkoistaa yritystietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Yritystietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.