Yritysneuvontaa Kemijärvellä

Jari Polvi toimii yritysneuvojana Kemijärvellä. Hänen vastuualeitaan ovat yritysten perustamis- ja kehittämisneuvonta, osaamis-, koulutus- ja rekrytointipalvelut sekä alueen kehittämishankkeiden valmistelu. Lue lisää yritysneuvojan työstä.

Insinöörin taival kehittämishankkeiden asiantuntijaksi

Kun Jari Polvi saapui Itä-Lapin ammattioppilaitokselle vetämään rekrytointikoulutusta, hän ei arvannut kehittämishankkeiden pitävän hänet kiireisenä tulevat vuosikymmenet. Seuraavan etapin matkallaan hän saavutti vuonna 2013 hyväksyessään paikan elinkeinoneuvojana. “Pitkän pätkän olin Kemijärven Kehityksen toimitusjohtajana, josta sitten ajauduin kuntayhtymän hankkeisiin biojalostamo-hankkeen myötä”, hän valottaa yritysneuvojan taivaltaan, johon sisältyi myös muutama kuukausi YIL-projektipäällikkönä.

Kemijärven Kehitys Oy on Kemijärven kaupungin tytäryhtiö, joka tuottaa alueen elinkeino-, yritys- ja matkailupalvelut. “Yrityspalvelut siirrettiin Kemijärven Kehitykselle vuoden 2018 aikana”, Polvi kertoo. “Perusteluna oli pitkälti erillisen kehitysyhtiön ketteryys ja yrityksiin liittyvien asioiden käsittelyn luottamuksellisuus, sillä kaikki kunnan päätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia.” Kehitysyhtiön roolina on Palon mukaan etsiä yrittäjän puolesta parhaita mahdollisia ratkaisuja kulloiseenkin tarpeeseen. “Pyrimme tekemään asian yrittäjälle mahdollisimman helpoksi yrityksille suunnattujen palveluiden ja tukien viidakossa.”

“Monet toimijat tarjoavat yrittäjille palveluja, kuten TE-toimistot, ELY ja yrittäjäjärjestöt. Yleensä nämä tyydyttävät yksittäisen palvelutarpeen; esimerkiksi starttiraha auttaa yrityksen perustamisen alkutaipaleella. Kunnallisen yritysneuvojan tehtävänä on ottaa haltuun yrityksen koko kehittämisprosessi aloittamisesta aina vaikkapa omistajanvaihtoon asti. Palvelupaketti kootaan aina yksilöllisesti yrityksen tarpeiden mukaisesti, oli kyse sitten investoinneista, rahoituksen hakemisesta tai esimerkiksi rekrytoinneista.”

“Kaikissa yrityksissä on koosta riippumatta fiksua pohtia, kuinka yrityksen toimintaa voisi kehittää.”

– Jari Polvi kehittämispalvelujen hyödystä yrityksille

Kemijärvellä on sitoutunutta työvoimaa ja tilaa kasvaa

Iso osa yritysneuvojien työtä on myös osallistuminen erilaisiin yritysten toimintaympäristöä kehittäviin hankkeisiin. “Näissä pyritään löytämään keinoja, joilla yritykset pääsisivät helpommin kehittämisen ja kasvun polulle, niin halutessaan”, sanoo Polvi. “Hankkeilla voidaan myös osaltaan vastata vihreän siirtymän ja ilmastonmuutoksen tapaisiin nykyajan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena onkin, että yritykset kykenisivät entistä paremmin hyödyntämään EU:n erilaiset rahoitusinstrumentit.”

Millaisen viestin yritysneuvoja haluaa lähettää niille ihmisille, jotka harkitsevat yrityksen perustamista Kemijärvelle? “Täällä on kohtuullisen hyvä kiinteistöjen vuokrataso, mutta tärkein asia on sitoutuneen työvoiman saatavuus. Etelä-Suomessa kilpaillaan verisesti työvoimasta, napataan jopa naapurissa toimivalta yritykseltä väkeä – täällä ei ole sitä ilmiötä.” Kemijärvellä on hänen mukaansa tilaa niin kasvuhakuisille yrityksille kuin kevytyrittäjillekin. “Kaikissa yrityksissä on koosta riippumatta fiksua pohtia, kuinka yrityksen toimintaa voisi kehittää.”

“Parhaat onnistumiset ovat usein tapauksia, joissa olemme onnistuneet löytämään yritykselle juuri siihen hetkeen parhaiten soveltuvan osaamisen, avustukset ja mahdolliset tuet. Myös yritysten välisen yhteistyön käynnistyminen antaa aina hyvän mielen.”

Jari Polvi
Yritysneuvoja

Puh. +358 40 734 4152
jari.polvi@kemijarvi.fi


Ota yhteyttä

Lähetä viesti lomakkeen kautta tai ole yhteydessä puhelimitse.