Yritysneuvontaa Kemijärvellä

Jari Polvi toimii yritysneuvojana Kemijärvellä. Hänen vastuualeitaan ovat yritysten perustamis- ja kehittämisneuvonta, osaamis-, koulutus- ja rekrytointipalvelut sekä alueen kehittämishankkeiden valmistelu. Lue lisää yritysneuvojan työstä.

Insinöörin taival kehittämishankkeiden asiantuntijaksi

Kun Jari Polvi saapui Itä-Lapin ammattioppilaitokselle vetämään rekrytointikoulutusta, hän ei arvannut kehittämishankkeiden pitävän hänet kiireisenä tulevat vuosikymmenet. Seuraavan etapin matkallaan hän saavutti vuonna 2013 hyväksyessään paikan elinkeinoneuvojana. “Pitkän pätkän olin Kemijärven Kehityksen toimitusjohtajana, josta sitten ajauduin kuntayhtymän hankkeisiin biojalostamo-hankkeen myötä”, hän valottaa yritysneuvojan taivaltaan, johon sisältyi myös muutama kuukausi YIL-projektipäällikkönä.

Kemijärven Kehitys Oy on Kemijärven kaupungin tytäryhtiö, joka tuottaa alueen elinkeino-, yritys- ja matkailupalvelut. “Yrityspalvelut siirrettiin Kemijärven Kehitykselle vuoden 2018 aikana”, Polvi kertoo. “Perusteluna oli pitkälti erillisen kehitysyhtiön ketteryys ja yrityksiin liittyvien asioiden käsittelyn luottamuksellisuus, sillä kaikki kunnan päätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia.” Kehitysyhtiön roolina on Palon mukaan etsiä yrittäjän puolesta parhaita mahdollisia ratkaisuja kulloiseenkin tarpeeseen. “Pyrimme tekemään asian yrittäjälle mahdollisimman helpoksi yrityksille suunnattujen palveluiden ja tukien viidakossa.”

“Monet toimijat tarjoavat yrittäjille palveluja, kuten TE-toimistot, ELY ja yrittäjäjärjestöt. Yleensä nämä tyydyttävät yksittäisen palvelutarpeen; esimerkiksi starttiraha auttaa yrityksen perustamisen alkutaipaleella. Kunnallisen yritysneuvojan tehtävänä on ottaa haltuun yrityksen koko kehittämisprosessi aloittamisesta aina vaikkapa omistajanvaihtoon asti. Palvelupaketti kootaan aina yksilöllisesti yrityksen tarpeiden mukaisesti, oli kyse sitten investoinneista, rahoituksen hakemisesta tai esimerkiksi rekrytoinneista.”

“Kaikissa yrityksissä on koosta riippumatta fiksua pohtia, kuinka yrityksen toimintaa voisi kehittää.”

– Jari Polvi kehittämispalvelujen hyödystä yrityksille

Kemijärvellä on sitoutunutta työvoimaa ja tilaa kasvaa

Iso osa yritysneuvojien työtä on myös osallistuminen erilaisiin yritysten toimintaympäristöä kehittäviin hankkeisiin. “Näissä pyritään löytämään keinoja, joilla yritykset pääsisivät helpommin kehittämisen ja kasvun polulle, niin halutessaan”, sanoo Polvi. “Hankkeilla voidaan myös osaltaan vastata vihreän siirtymän ja ilmastonmuutoksen tapaisiin nykyajan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteena onkin, että yritykset kykenisivät entistä paremmin hyödyntämään EU:n erilaiset rahoitusinstrumentit.”

Millaisen viestin yritysneuvoja haluaa lähettää niille ihmisille, jotka harkitsevat yrityksen perustamista Kemijärvelle? “Täällä on kohtuullisen hyvä kiinteistöjen vuokrataso, mutta tärkein asia on sitoutuneen työvoiman saatavuus. Etelä-Suomessa kilpaillaan verisesti työvoimasta, napataan jopa naapurissa toimivalta yritykseltä väkeä – täällä ei ole sitä ilmiötä.” Kemijärvellä on hänen mukaansa tilaa niin kasvuhakuisille yrityksille kuin kevytyrittäjillekin. “Kaikissa yrityksissä on koosta riippumatta fiksua pohtia, kuinka yrityksen toimintaa voisi kehittää.”

“Parhaat onnistumiset ovat usein tapauksia, joissa olemme onnistuneet löytämään yritykselle juuri siihen hetkeen parhaiten soveltuvan osaamisen, avustukset ja mahdolliset tuet. Myös yritysten välisen yhteistyön käynnistyminen antaa aina hyvän mielen.”

Jari Polvi
Yritysneuvoja

Puh. +358 40 734 4152
jari.polvi@kemijarvi.fi


Ota yhteyttä

Lähetä viesti lomakkeen kautta tai ole yhteydessä puhelimitse.

Yritysneuvoja
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Itä-Lapin kuntayhtymä, Yrittäjien Itä-Lappi -hanke

Yhteystiedot

Puh. 044 236 5768
maria.kiviniemi@italappi.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Maria Kiviniemi
044 236 5768
maria.kiviniemi@italappi.fi

2. Rekisteröidyt

 • Itä-Lapissa toimivat yritykset

3. Yritysrekisterin käyttötarkoitus

Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeen yritysrekistereihin tallennettuja yrityksien yhteystietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yritysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Y-tunnus
 • Kotipaikkakunta
 • Käyntisoite
 • Postisoite
 • Kieli
 • Yritysmuoto
 • Yrityksen www sivu osoite, mikäli yrityksellä sellainen on.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen maria.kiviniemi@italappi.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme yritystiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa yritystietojen käsittelyä, mikäli kokee, että yritystietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva yritystietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme yritystietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yritystietoja kerätään yritykseltä itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Yrittäjien Itä-Lappi -hankkeen ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Yritystietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
 maria.kiviniemi@italappi.fi.

9. Yritystietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät yritystietoja. Voimme myös ulkoistaa yritystietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Yritystietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.